Mokykla

Kiekviena mokykla didžiuojasi savo mokiniais. Jais didžiuojamės ir mes. Ir visai nesvarbu kuo pasireiškia vaiko gabumai, talentu ar pastangomis, o gal užsispyrimu ir noru laimėti…

Mūsų pedagogų bendras požiūris į mokinių vystymąsi – svarbu kiekvienam vaikui suteikti galimybę išreikšti save. Ugdymo procesas mūsų įstaigoje – tai ne tik pamokos: organizuojami konkursai, koncertai, sporto renginiai,vaikų kūrybiškumo parodos, pažintinės išvykos, pamokos už mokyklos ribų, ekskursijos. Vaikai dalyvaudami miesto, respublikinėse varžybose, demonstruoja matematikos ar kalbų gebėjimus. Mokosi šokti, piešti, dalyvauja konkursuose, koncertuose.

Ugdymo proceso organizavimas


• Ugdymo procesas 2020-2021 m.m. pradedamas rugsėjo 1d., baigiamas birželio 9 d.
• Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos prasideda I klasėje – 8.20, II-IV klasėse – 8.30 val.
• Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. sausio 17 d.,
  • II pusmetis 2021 m. sausio 18 d. – 2021 m. birželio 9 d.,

• Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos 2020–2021 mokslo metai
Rudens 2020-10-26 – 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-14 – 2021-01-03
Žiemos 2021-02-15 – 2021-02-19
Pavasario 2021-04-06 – 2021-04-09
Vasaros 2021-06-10 – 2021-08-31

 

• Pamokų laikas (2020-2021 m.m.):

Pamokos I klasė II klasė III-IV klasė
Pamokų laikas Pertrauka Pamokų laikas Pertrauka Pamokų laikas Pertrauka
Pirma 8.20 – 8.55 50 8.45 – 9.30 15 8.30 – 9.15 30
Antra 9.45 – 10.20 20 9.45 – 10.30 10 9.45 – 10.30 10
Trečia 10.40 – 11.15 20 10.40 – 11.25 10 10.40 – 11.25 10
Ketvirta 11.35 – 12.10 20 11.35 – 12.20 10 11.35 – 12.20 10
Penkta 12.30 – 13.05 30 12.30 – 13.15 30 12.30 – 13.15 10
Šešta 13.35 – 14.10 13.45 – 14.30 13.25 – 14.10