Mokykla

Kiekviena mokykla didžiuojasi savo mokiniais. Jais didžiuojamės ir mes. Ir visai nesvarbu kuo pasireiškia vaiko gabumai, talentu ar pastangomis, o gal užsispyrimu ir noru laimėti…

Mūsų pedagogų bendras požiūris į mokinių vystymąsi – svarbu kiekvienam vaikui suteikti galimybę išreikšti save. Ugdymo procesas mūsų įstaigoje – tai ne tik pamokos: organizuojami konkursai, koncertai, sporto renginiai,vaikų kūrybiškumo parodos, pažintinės išvykos, pamokos už mokyklos ribų, ekskursijos. Vaikai dalyvaudami miesto, respublikinėse varžybose, demonstruoja matematikos ar kalbų gebėjimus. Mokosi šokti, piešti, dalyvauja konkursuose, koncertuose.

Priėmimo tvarka

Jūs išsirinkote mūsų mokykla?
Į mūsų mokyklą priimami 6-10m. vaikai, Vilniaus miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Prieš priimant vaiką į mokyklą tėvai supažindinami su bendra įstaigos tvarka bei dienotvarke ir turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymas (prašymo forma);
  • vaiko gimimo liudijimas ir jo kopija;
  • nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (forma Nr. 027-1/a);
  • 2 dokumentinės nuotraukos, 25 × 30 mm;
  • kiti dokumentai ( pvz. tėvai, norintys leisti vaiką į pirmąją klasę nuo 6 metų, papildomai turi pateikti vaiko brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumentai

Dokumentai

Ugdymo proceso organizavimas

• Ugdymo procesas 2015-2016 m.m. pradedamas rugsėjo 1d., baigiamas gegužės 31 d.

• Mokykla dirba penkias dienas per savaitę, pamokos prasideda 8.30 val.

• Mokslo metai skirstomi pusmečiais:

  • I pusmetis 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d.,
  • II pusmetis 2016 m. sausio 2 d. – 2016 m. gegužės 31 d.,

• Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos 2015–2016 mokslo metai 2015–2016 mokslo metai (papildomos)
Rudens 2015-10-26–2015-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2015-12-28–2016-01-08
Žiemos 2016-02-15 2016-02-17–2016-02-19
Pavasario (Velykų) 2016-03-21–2016-03-25 2016-03-29–2016-04-01
Pavasario 2016-04-28–2016-05-02
Vasaros 2016-06-01–2016-08-31

 

• Pamokų laikas:

Pamokos I klasė II-IV klasė
Pamokų laikas Pertrauka Pamokų laikas Pertrauka
Pirma 8.30 – 9.05 40 8.30 – 9.15 30
Antra 9.45 – 10.20 20 9.45 – 10.30 10
Trečia 10.40 – 11.15 20 10.40 – 11.25 10
Ketvirta 11.35 – 12.10 10 11.35 – 12.20 10
Penkta 12.20 – 12.55 12.30 – 13.15 10
Šešta 13.25 – 14.10