Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

„Tėveliai ir dukrelės, mamytės ir sūneliai“
Gerbiamieji tėveliai! Nekantriai laukiame jūsų sporto šventėje, kuri vyks spalio 25 dieną 16 valandą.
Tėvelių dėmesiui
Rugsėjo 23 d. 1–4 klasių mokiniams organizuojama išvyka į Stripeikių senovinės bitininkystės muziejų Ignalinoje. Vaikai dalyvaus edukacinėje programoje „Šakočių kepimas“. Išvykstame nuo priekybos centro „PANORAMA“ 8.00 val.
Dėkojame!
Šių mokslo metų pradžia „Saulutėje“ buvo ypatinga darželio-mokyklos vėliavos pakėlimo ceremonija, kuri, be abejo, ilgainiui taps tradicija. Už vėliavos atsiradimą mes esame dėkingi 2 klasės mokiniui Matvejui Telešovui – geriausio darželio-mokyklos vėliavos projekto konkurso nugalėtojui ir jo mamai – Olgai Telešovai. Vėliavos eskizą sukūrė Julija Borisova –2 klasės mokinės Anastasijos Sukhanovos mama. Nuoširdžiai jums dėkojame! Jūs kuriate mūsų įstaigos istoriją.
Informacija apie mokyklines uniformas.
Pasiimti pasiūtas uniformas galėsite rugpjūčio 29–31 dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. siuvimo ateljė „VANMODA“ (A. Stulginskio g. 5).
Mokslo metų pradžia
2016 m. rugsėjo 1 d. kviečiame visus į Mokslo ir žinių šventę. Šventė prasidės:
» mokykloje – 10.00 val.,
» darželyje – 11.00 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480