Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Informacija apie mokyklines uniformas.
Pasiimti pasiūtas uniformas galėsite rugpjūčio 29–31 dienomis nuo 10.00 iki 17.00 val. siuvimo ateljė „VANMODA“ (A. Stulginskio g. 5).
Mokslo metų pradžia
2016 m. rugsėjo 1 d. kviečiame visus į Mokslo ir žinių šventę. Šventė prasidės:
» mokykloje – 10.00 val.,
» darželyje – 11.00 val.
Informacija apie mokyklines uniformas.
Informuojame, kad rugpjūčio 23 dieną 10.00 val. – mokyklinės uniformos matavimas. Rugpjūčio 30 dieną nuo 11.00 iki 17.00 val. kviečiame atsiimti.
Išleistuvės!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame Jus gegužės 31 d. 10.00 val. į ketvirtokų išleistuves, o 13.00 val. 1-3 klasių šventę „Valio! Atostogos!“.
„Sudie, darželi!“
Priešmokyklinukai iš grupių „Nykštukai“ ir „Boružėlės“ kviečia tėvelius į išleistuvių popietes
„Sudie, darželi!“, kurios vyks:
grupėje „Nykštukai“ gegužės 26 d. 15.30 val.,
grupėje „Boružėlės“ gegužės 27d. 15.00 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480