Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Nuotolinis ugdymas
Nuo 2021 metų sausio 4 dienos iki sausio 31 dienos pamokos pradinėje mokykloje vyksta nuotoliniu būdu. Visą reikalingą informaciją galima rasti skiltyje „Nuotolinis ugdymas“.
Rudenėli, ateik pas mus į svečius!
Karantino įvedimas šalyje neleido tradiciškai visiems kartu susirinkti aktų salėje, tad kviečiame jus pažiūrėti, kaip vaikų darželyje mes laukėme į svečius atkeliaujančio rudens.
Naujųjų mokslo metų pradžia
2020m. rugsėjo 1 dieną Mokslo ir žinių diena vyks netradiciškai. Moksleivius paminėti mokslo metų pradžią kviečiame 9 valandą atvykti į savo klases. Darželio auklėtiniai šią dieną švęs savo grupėse su savo auklėtojomis.
Darželio grupių pristatymai
2019-2020 mokslo metų pabaigoje darželio-mokyklos „Saulutė“ auklėtojos parengė grupių pristatymus apie tai, kaip praėjo šie metai, kas įdomaus įvyko, ką veikė ir ko išmoko vaikai.
Aktualijos!
Sudarytas mokslo metų užbaigimo grafikas:
Iki 2020 m. gegužės 31 d. vyks pamokos nuotoliniu būdu.
Birželio 1 d. nuo 10.00 iki 14.00 į mokyklą atvyksta 1 klasė
Birželio 2 d. nuo 10.00 iki 14.00 į mokyklą atvyksta 4 klasė
Birželio 3 d. nuo 10.00 iki 14.00 į mokyklą atvyksta 2 klasė
Birželio 4 d. 11.00 val. 4 klasės IŠLEISTUVĖS be tėvelių (tėveliai galės stebėti šventę internetu per tiesioginę transliaciją)
Birželio 5 d. nuo 10.00 iki 14.00 į mokyklą atvyksta 3 klasė
2020 m. birželio 5 d. oficiali mokslo metų užbaigimo data.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480