Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Rudens šventės!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame Jus į šventę
spalio 25 d.
9.30 val. grupėje „Pelėdžiukai“,
15.30 val. grupėje „Saulės zuikučiai“;
spalio 27 d.
9.30 val. grupėje „Nykštukai“,
10.30 val. grupėje „Boružėlės“,
15.30 val. grupėje „Drugeliai“.
Tėvelių dėmesiui!
Rugsėjo 29 d. mūsų mokyklos mokiniams organizuojama pažintinė išvyka į Lietuvos liaudies buities muziejų Rumšiškėse. Išvykstame 8.30 iš prekybos centro „Panorama“ autobusų aikštelės, grįžtame į tą pačią aikštelę 17.00.
Mokslo metų pradžia
2017 m. rugsėjo 1 d. kviečiame visus į Mokslo ir žinių šventę. Šventės pradžia:
mokykloje – 10.00 val.,
darželyje :
– 11.00 val. grupėse- „Pelėdžiukai“, „Saulės zuikučiai“, „Meškiukai“, „Ežiukai“,
– 12 val. grupėse- „Bitutės“, „Drugeliai“, „Boružėlės“, „Nykštukai“.
Iškilmingos rikiuotės repeticijos
2–4 klasėms vyks rugpjūčio 24 ir 29 dieną 11.00 val.,
1 klasei – 12.00 val.
Pirmokų sąrašas 2017-2018 m.m.
Patikslintas priimamų pirmokų sąrašas 2017-2018 m.m.
Informacija tėveliams
Nuo 2017 m. rugsėjo 1-ios keičiasi darželio-mokyklos „Saulutė“ dienotvarkė:
darželis dirbs nuo 7.00 iki 19.00 val.;
mokykla – nuo 8.30 iki 14.10 val.;
pailgintos dienos grupė – 14.10 iki 19.00 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Apklausa

Vilniaus miesto savivaldybė teikdama gyventojams paslaugas, visada siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo. Siekdami tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei gerinti interesantų aptarnavimą, kreipiamės į Jus prašydami sudalyvauti apklausoje.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480