Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Dėkojame!
Nuoširdžiai dėkojame Alinai Levickienei (Mykolo Levickio iš grupės „Pelėdžiukai“ ir Monikos Levickytės iš grupės „Saulės zuikučiai“ mamai) už pagalbą, įsigyjant pakabukus Kalėdiniams vainikėliams.
Administracija.
Naujųjų metų šventė
Naujųjų metų šventė grupės „Nykštukai“ vaikams vyks PC „OZAS“ žaidimų kambaryje „X PLANET“ gruodžio 16 d. 17.00 val.
Pirmokų tėvelių dėmesiui!
Kviečiame pirmos klasės mokinių tėvus į tėvų susirinkimą-šventę „Pirmokų krikštynos“, kuri įvyks gruodžio 9 d. 16 valandą.
Kalėdinės eglutės šventė
Grupės „Pelėdžiukai” vaikai 2016 metų gruodžio 13 d. užsakytu autobusu vyks į Lenkų kultūros namus Vilniuje į Kalėdinės eglutės šventę. Šventės pradžia 11 valandą.
Išvyka į teatrą
2016 metų gruodžio 6 d. kviečiame ugdytinius į Lietuvos Rusų dramos teatrą. Spektaklis pagal Aleksandro Puškino pasaką „Pasaka apie carą Saltaną“ prasidės 11 valandą. Išvykimas iš įstaigos ir atvykimas užsakytu autobusu.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480