Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Žiema, žiema, bėk iš kiemo! Jei nebėgsi, išvarysim, Su botagais išbaidysim!
Visus – visus, didelius ir mažus, vaikučius ir tėvelius, sesutes ir broliukus, ratuotus ir pėsčius vasario 9 d. 9,30 val. kviečiame švęsti Užgavėnių. Lauksime Jūsų su kaukėmis ir blynais darželio-mokyklos kiemelyje. Administracija.
„Trys paršiukai“
Vasario 11 d. (ketvirtadienį) organizuojama išvyką į lėlių teatrą „Lėlė“, spektaklis „Trys paršiukai“. Spektaklio pradžia 10:30 val.
Mūsų mokyklos mokinys – respublikinių varžybų prizininkas!
Sveikiname mūsų mokyklos 1-os klasės mokinį Aleksejų Groševą dailiojo čiuožimo respublikinėse varžybose užėmusi 1-ą vietą!
Tėvelių dėmesiui
Sausio 22 d. organizuojama išvyką į Lietuvos nacionalinį pinigų muziejų. Iš darželio-mokyklos išvykstame:
1 klasė – 8:30
2 klasė – 10:00
3 ir 4 klasės – 11:30
Mokinių tėvų dėmesiui!
Pasikeitė II pusmečio pamokų tvarkaraštis

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480