Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Šventinis sveikinimas
Darželio-mokyklos „Saulutė“ administracija sveikina visus su Naujaisiais Metais!
Renginys „Nuotykių akademijoje“
Gruodžio 23 dieną 12 valandą trečios klasės mokiniai išvyksta į nuostabų naujametinį susitikimą su protingais ir draugiškais šunimis Haskiais (autobusas užsakytas).
Gerbiamieji pirmokų tėveliai!
Naujametinis kaukių balius antrokams vyks gruodžio 22 dieną 14.30 valandą pramogų centre „Mažasis genijus“.
Naujųjų Metų šventės darželyje
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame jus į šventes :
gruodžio 20 d.
10.00 val. grupėje „Meškiukai“,
15.30 val. grupėje „Boružėlės“,
16.30 val. grupėje „Ežiukai“ ;
gruodžio 21 d.
10 val. grupėje „Bitutės“.
Naujųjų metų šventė
Naujųjų metų šventė grupės „Pelėdžiukai“ vaikams vyks PC „BIG“ žaidimų kambaryje
„Pramogų imperija“ gruodžio 20 d. 17.00 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480