Sveiki atvykę į „Saulutę“!

• Darželis – mokykla „Saulutė“ yra Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi, visą parą dirbanti biudžetinė įstaiga, kuri teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.

• Darželyje sudaromos : lopšelio grupės 1 – 3m. vaikams, darželio grupės 3 – 5–6 m. vaikams, priešmokyklinio ugdymo grupė 5 – 7 m. vaikams.

• Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai, jiems talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komanda profesionalių medikų – gydytojas, masažistas, slaugytoja.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Atvira veikla
1 klasės mokiniai kviečia tėvelius į gimtosios kalbos pamoką „Linksma kelionė po Bukvinsko miestą“. Pamoka vyks 2014 m. balandžio 11 d. 12.00 val.
Atvira veikla
3 klasės mokiniai kviečia tėvelius į integruotą anglų ir gimtosios kalbos pamoką „Jaunieji stilistai“. Pamoka vyks 2014 m. balandžio 11 d. 8.00 val.
„Jaunieji talenčiukai-2014“
Vokalo ansamblio vaikai kviečia savo tėvelius į ataskaitinį koncertą „Vaivorykštės spalvos“, kuris įvyks balandžio 10 d. 16.00 val. Laukiame Jūsų su gerą nuotaika ir smagias plojimais. Iki pasimatymo!
Atvira veikla
2 klasės mokiniai kviečia tėvelius į integruotą pasaulio pažinimo ir gimtosios kalbos pamoką „Žmogaus ir vandens draugystė“. Pamoka vyks 2014 m. balandžio 10 d. 8.00 val.
Atvira veikla
3 klasės mokiniai kviečia tėvelius į lietuvių kalbos pamoką „Kokios žemės spalvos?“. Pamoka vyks 2014 m. balandžio 9 d. 8.00 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Pedagogai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams mokymo metodams, tarp dalykinei integracijai, netradicinėms pamokoms, ekskursijoms. Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Sekretorė
+370 5 275 6056