Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Atvira muzikos veikla „Garsu pasaulyje“
Grupės „Drugeliai“ vaikai kviečia tėvelius į atvirą muzikos veiklą, kuri vyks 2018 m. Balandžio 18d. 9.00 val. Meninio ugdymo pedagogė Ina Gorina
Atvira pamoka „Matematinė kelionė į kosmosą“
1 klasės mokiniai kviečia tėvelius į atvirą matematikos pamoką „Matematinė kelionė į kosmosą“, kurį vyks balandžio 12d. 8.30 val. Mokytoja Ana Kudinova.
Atvira pamoka „Mažos Matematinės žaidynės“
3 klasės mokiniai kviečia tėvelius į atvirą matematikos pamoką „Mažos Matematinės žaidynės“, kurį vyks balandžio 10d. 8.30 val. Mokytoja Tatjana Grinevič.
Sveikiname ir didžiuojamės!
Sveikiname Edviną Sosnovskį, 4 klasės mokinį, Vilniaus miesto poezijos konkurse anglų kalba „Inspired by english“ laimėjusį III vietą. Mokiniui padėjo pasirengti anglų kalbos mokytoja Natalja Popravko.
Atvira veikla „45 minutes po Lietuva“
4 klasės mokiniai kviečia tėvelius į atvirą integruotą veiklą, kuri vyks 2018 m. kovo 29 d. 8.30.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Apklausa

Vilniaus miesto savivaldybė teikdama gyventojams paslaugas, visada siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo. Siekdami tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei gerinti interesantų aptarnavimą, kreipiamės į Jus prašydami sudalyvauti apklausoje.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480