Sveiki atvykę į „Saulutę“!

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Išleistuvės!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame Jus gegužės 31 d. 10.00 val. į ketvirtokų išleistuves, o 13.00 val. 1-3 klasių šventę „Valio! Atostogos!“.
„Sudie, darželi!“
Priešmokyklinukai iš grupių „Nykštukai“ ir „Boružėlės“ kviečia tėvelius į išleistuvių popietes
„Sudie, darželi!“, kurios vyks:
grupėje „Nykštukai“ gegužės 26 d. 15.30 val.,
grupėje „Boružėlės“ gegužės 27d. 15.00 val.
Motinos Diena!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame jus į šventes, skirtas Motinos Dienai:
balandžio 28 d. 15.30 val. grupėje „Nykštukai“,
balandžio 29 d. 15.30 val. grupėje „Ežiukai“.
Atvira veikla
3 klasės mokiniai kviečia tėvelius į anglų kalbos pamoką „Velykų tradicijos Lietuvoje ir Didžiojoje Britanijoje“. Pamoka vyks 2016 m. balandžio 21 d., 8.30 val. Mokytoja Natalja Popravko.
ANGLŲ KALBOS SAVAITĖ “EASTER IS COMING“ 2016 balandžio 18 d. – 29 d.
Balandžio 18 d. – Atvira anglų kalbos pamoka 2 klasėje. Mokytoja Mažena Guleckaja.
- Anglų kalbos olimpiada 1, 2, 3, 4 klasėse.
- Animacinių filmukų peržiūra 2, 3, 4 klasėse.
Balandžio 20 d. – Mokykloje vyks koncertas‘‘Easter is coming“.
Balandžio 21 d. – Atvira anglų kalbos pamoka 3 klasėje. Mokytoja Natalja Popravko.
Balandžio 27 d. – 1-4 kl. mokinių apdovanojimo ceremonija.
Balandžio 18-29 d. – Mokykloje vyks 1-4 kl. mokinių kūrybinių darbų paroda.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480