Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Preliminarus į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašas 2017-2018 m.m.
Preliminarus į pirmą klasę priimamų mokinių sąrašas 2017-2018 m.m.
Išleistuvės!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame jus gegužės 30 d.
10.30 val. į 1-3 klasių šventę „Vasara bunda, atostogos gundo!“,
13.00 val. į ketvirtokų išleistuves „Te skamba vaikystės daina!“,
į priešmokyklinukų išleistuvių popietes „Sudie, darželi mielas…“
15.30 val. grupėje „Pelėdžiukai“,
17.00 val. grupėje „Nykštukai“.
Motinos Diena!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame jus į šventes, skirtas Motinos Dienai:
gegužės 3 d.
16.00 val. grupėje „Boružėlės“,
17.00 val. grupėje „Pelėdžiukai“;
gegužės 4 d.
16.00 val. grupėje „Ežiukai“,
17.00 val. grupėje „Saulės zuikučiai“;
gegužės 5 d.
15.30 val. grupėje „Nykštukai“,
16.00 val. grupėje „Drugeliai“.
Džiaugiamės ir didžiuojamės!
Sveikiname Glebą Oleniką, 3 klasės mokinį, Vilniaus miesto lietuvių (valstybinės) kalbos olimpiados III vietos laimėtoją. Mokiniui padėjo pasirengti lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Asta Baranauskienė ir Aušra Dambrauskienė.
Sveikinimai
Sveikiname konkurso “Aš nepritariu patyčioms” nugalėtojus:
Maksimą Aškelovič (1 klasės mokinys)
Kamilę Milkamanavičiūtę (1 klasės mokinė)
Anną Maslovskayą (3 klasės mokinė)
Julianą Mečkovskają (3 klasės mokinė)
Augustiną Jankauskaitę (4 klasės mokinė)
Dėkojame už gražius kūrybinius darbus.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Mūsų mokyklos pedagogų kolektyvas – tai vieninga kvalifikuotų pedagogų komanda, kuri vaikų ugdymo procesą organizuoja remiantis savo profesionalumu, energingumu, kūrybiškumu, entuziazmu ir profesine vaizduote.
Ugdymo(-si) procese taikomi aktyvūs mokymo(-si) metodai, pamokos vyksta ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse (mokykloje ir už jos ribų), taip pat rengiamos pažintinės išvykos, ekskursijos.
Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Apklausa

Vilniaus miesto savivaldybė teikdama gyventojams paslaugas, visada siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo. Siekdami tobulinti teikiamų paslaugų kokybę bei gerinti interesantų aptarnavimą, kreipiamės į Jus prašydami sudalyvauti apklausoje.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Pavaduotoja ugdymui
+370 5 275 8480