Sveiki atvykę į „Saulutę“!

• Darželis – mokykla „Saulutė“ yra Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi, visą parą dirbanti biudžetinė įstaiga, kuri teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį ugdymą.

• Darželyje sudaromos : lopšelio grupės 1 – 3m. vaikams, darželio grupės 3 – 5–6 m. vaikams, priešmokyklinio ugdymo grupė 5 – 7 m. vaikams.

• Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turintys pedagogai, jiems talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komanda profesionalių medikų – gydytojas, masažistas, slaugytoja.

Naujienos, įvykiai ir renginiai

Mokslo metų pradžia
2015 m. rugsėjo 1 d. kviečiame visus į Mokslo ir žinių šventę. Šventė prasidės :
» darželyje – 10.00 val.,
» mokykloje – 11.00 val..
Informacija apie mokyklines uniformas.
Informuojame, kad rugpjūčio 25 dieną 13.00 val. – mokyklinės uniformos matavimas mokyklos rūbinėje. Rugpjūčio 27 dieną nuo 11.00 iki 17.00 val. kviečiame atsiimti.
Išleistuvės!
Gerbiamieji tėveliai, kviečiame Jus gegužės 28 d. 10.00 val. 1-3 klasių šventę „Valio! Atostogos!“, o 13.00 val. į ketvirtokų išleistuves.
„Sudie, darželi!“
Priešmokyklinukai grupių „Meškiukai“ ir „Saulės zuikučiai“ gegužės 27 d. kviečia tėvelius į išleistuvių popietę „Sudie, darželi!“, kuri vyks grupėje „Meškiukai“ 15.30 val., grupėje „Saulės zuikučiai“ 17.00 val.
Atvira veikla
2 klasės mokiniai kviečia tėvelius į matematikos pamoką „Pagranduko kelionė po Matematikos šalį“. Pamoka vyks 2015 m. balandžio 30 d. 8.30 val.

Mūsų vykdoma veikla

Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio-mokyklos „Saulutė“ ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos. Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą. Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

 

Mokykla

Mokykloje ugdomoji veikla vykdoma pagal Bendrąją Lietuvos Respublikos Švietimo Ministerijos pradinio ugdymo programą. Pedagogai daug dėmesio skiria šiuolaikiniams mokymo metodams, tarp dalykinei integracijai, netradicinėms pamokoms, ekskursijoms. Mokiniai sėkmingai dalyvauja olimpiadose, konkursuose, koncertuose, miesto ir respublikiniuose renginiuose. Visa tai padeda ugdyti kūrybingą, visapusiškai tobulėjančią asmenybę.

 

Susisiekite su mumis

Direktorė
+370 5 275 6056

Sekretorė
+370 5 275 6056