Mokykla

Kiekviena mokykla didžiuojasi savo mokiniais. Jais didžiuojamės ir mes. Ir visai nesvarbu kuo pasireiškia vaiko gabumai, talentu ar pastangomis, o gal užsispyrimu ir noru laimėti…

Mūsų pedagogų bendras požiūris į mokinių vystymąsi – svarbu kiekvienam vaikui suteikti galimybę išreikšti save. Ugdymo procesas mūsų įstaigoje – tai ne tik pamokos: organizuojami konkursai, koncertai, sporto renginiai,vaikų kūrybiškumo parodos, pažintinės išvykos, pamokos už mokyklos ribų, ekskursijos. Vaikai dalyvaudami miesto, respublikinėse varžybose, demonstruoja matematikos ar kalbų gebėjimus. Mokosi šokti, piešti, dalyvauja konkursuose, koncertuose.

Mokinių priėmimo į mokyklą komisija

Mokinių priėmimo į mokyklą komisijos sudėtis:
• Komisijos pirmininkė – Irena Gontovnik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Komisijos sekretorė – Asta Baranauskienė, mokytoju tarybos atstovė;
• Komisijos narė – Stanislava Borovik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Komisijos narė – Tatjana Timukaitė, specialioji pedagogė;
• Komisijos narė – Svetlana Gumeniuk, psichologė;
• Komisijos narė – Lilija Orševska, logopedė;
• Komisijos narė – Raisa Černova, pradinių klasių mokytoja.

 
 

Dokumentai

Priėmimo dokumentai

2020-2021 m.m. pirmokų sąrašas

Prašymų priėmimas mokytis Vilniaus darželyje-mokykloje „Saulutė“

» Mokinių priėmimas į Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pradėti ar tęsti mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas vykdomas teritoriniu principu pagal Savivaldybės tarybos sprendimu mokykloms nustatytą aptarnavimo teritoriją.

» Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų interaktyvųjį žemėlapį galite rasti šiuo adresu: http://vilniausplanas.lt/maps_vilnius/?theme=schools

» Prašymų formos skelbiamos Savivaldybės interneto svetainės puslapyje https://www.svietimas.vilnius.lt/.

» Tėvai, kurie neturi galimybės savarankiškai užpildyti prašymą elektroniniu būdu, tai galės padaryti atvykę į mokyklą pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui Irena Gontovnik antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 9.00 val., pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 14.00 iki 16.00 val.

Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ priėmimo į mokyklą komisijos posėdžių grafikas

Data Pradžia Darbo vieta Darbo pobūdis
2020 m. birželio 5 d. 9.00 val. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete Dėl mokinių priėmimo į 1 klasę
2020 m. birželio 12 d. 9.00 val. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete Dėl mokinių priėmimo į 1 klasę
2020 m. birželio 25 d. 9.00 val. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete Dėl mokinių priėmimo į 1 klasę
2020 m. rugpjūčio 26 d. 9.00 val. Direktoriaus pavaduotojos ugdymui kabinete Galutinis priimamų į pirmą klasę ir kitas klases mokinių sąrašų sudarymas ir teikimas tvirtinti mokyklos direktoriui.

 

» Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą ugdymo įstaigoje pranešama elektroniniu laišku. Taip pat registravusiam prašymą asmeniui galima matyti savo vaiko informaciją prisijungus prie e. sistemos https://www.svietimas.vilnius.lt

» Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys leisti vaiką į pirmąją klasę, mokyklai pateikia šiuos dokumentus:

  • nustatytos formos prašymą;
  • vaiko gimimo liudijimo originalą ir kopiją;
  • dvi vaiko dokumentines nuotraukas;
  • priešmokyklinio ugdymo pasiekimų ir pažangos įvertinimo rekomendaciją ar kitą priešmokyklinio ugdymo programos baigimą patvirtinantį dokumentą;
  • brandumą mokyklai patvirtinančią rekomendaciją, jei tais kalendoriniais metais vaikui dar nesueina 7 metai;
  • pirmumo kriterijus patvirtinančius dokumentus.
  • nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažymą(forma Nr. 027-1/a);

» Dokumentai priimami pirmadienį – ketvirtadienį nuo 9.00 iki 16.00 val. Kreipkitės į mokyklos pavaduotoją ugdymui.
 
» Informacija teikiama telefonais – (8-5) 275 6056 (direktorė) ir el. paštu – rastine@saulute.vilnius.lm.lt