Mokykla

Kiekviena mokykla didžiuojasi savo mokiniais. Jais didžiuojamės ir mes. Ir visai nesvarbu kuo pasireiškia vaiko gabumai, talentu ar pastangomis, o gal užsispyrimu ir noru laimėti…

Mūsų pedagogų bendras požiūris į mokinių vystymąsi – svarbu kiekvienam vaikui suteikti galimybę išreikšti save. Ugdymo procesas mūsų įstaigoje – tai ne tik pamokos: organizuojami konkursai, koncertai, sporto renginiai,vaikų kūrybiškumo parodos, pažintinės išvykos, pamokos už mokyklos ribų, ekskursijos. Vaikai dalyvaudami miesto, respublikinėse varžybose, demonstruoja matematikos ar kalbų gebėjimus. Mokosi šokti, piešti, dalyvauja konkursuose, koncertuose.

Ugdymo proceso organizavimas


• Nuo 2021 m. sausio 4 d., pradinis ugdymas vyks nuotoliniu būdu.
• Pamokos visose klasėse prasideda 8.30.

 
 

• Pamokų laikas (2020-2021 m.m.):

Pamokos I klasė II-IV klasė
Pamokų laikas Pertrauka Pamokų laikas Pertrauka
Pirma 8.30 – 9.05 40 8.30 – 9.15 30
Antra 9.45 – 10.20 20 9.45 – 10.30 10
Trečia 10.40 – 11.15 20 10.40 – 11.25 10
Ketvirta 11.35 – 12.10 20 11.35 – 12.20 10
Penkta 12.30 – 13.05 30 12.30 – 13.15 10
Šešta 13.35 – 14.10 13.25 – 14.10