Darželio-mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis –

organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Mokyklos Vaiko gerovės komisijos prioritetai:

1.Pagalba mokiniui ir mokytojui.

2. Patyčių prevencija.

3. Sveikatos stiprinimas ir žalingų veiksnių prevencija.

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos sudėtis:
Komisijos pirmininkė – Anželika Selezniova, direktorė
Komisijos sekretorė – Ramunė Varnė, auklėtoja, soc. pedagogė
Komisijos narė – Irena Gontovnik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos narė – Tatjana Timukaitė, specialioji pedagogė
Komisijos narė – Svetlana Gumeniuk, psichologė
Komisijos narė – Lilia Orševska, vyresnioji logopedė

Dokumentai

Vaiko gerovės komisijos dokumentai

 

Kontaktai

Kontaktinė informacija
Norėdami susisiekti, darželio-mokyklos „Saulutė“ kontaktinę informaciją galite peržiūrėti čia.

Pagalbos mokiniui specialistai

Svetlana Gumeniuk, psihologė

Dirbdama stengiuosi padėti tėvams suprasti, kas vyksta su jų vaiku, kaip rasti su juo bendrą kalbą. Kaip įveikti baimes, nemigą, nerimą, užsispyrimą, nepaklusnumą ir agresiją, nuovargį ir nedėmesingumą, taip pat problemas , kylančias bendraujant su bendraamžiais ir suaugusiais… O su vaikais mes žaidžiame, nes žaidžiant lavėja atmintis, bendras suvokimas, vaizduotė, erdvinis mąstymas, dėmesys, smulkioji motorika, o svarbiausia – savikontrolės įgūdžiai, be kurių mokykloje negalima išsiversti.

 

Tatjana Timukaitė, specialioji pedagogė

Pagrindinis mano darbo tikslas, siekiant padėti vaikams įveikti mokymosi sunkumus, tai matyti įdėmias, atviras ir smalsias jų akis. Užsiėmimuose stengiuosi sukurti draugiškumo ir pasitikėjimo atmosferą, maksimaliai išnaudoju žaidybinius momentus. Visą laiką atsižvelgiu į individualius mokinių poreikius, siekiu skatinti vaiko pasitikėjimą savimi, džiaugtis savo pasiekimais, teisingais sprendimais.

 

Lilia Orševska, vyresnioji logopedė

Kiekviename užsiėmime naudoju žaidybines situacijas, mokau tarti garsus ir lavinu vaikų kalbos įgūdžius. Pageidaujamas rezultatas gali būti ne greitai, bet mažais žingsneliais ir atkakliai kasdien mes einame link jo. Man svarbu, kad vaikas, įveikdamas mokymosi sunkumus, neprarastų pasitikėjimo savimi bei noro mokytis naujų įgūdžių.

 
 

Diana Danilevič, bibliotekininkė

Bibliotekos erdvė yra puiki galimybė mokiniams ugdytis, visapusiškai lavintis literatūroje. Kompiuterinių technologijų amžiuje stengiuosi skiepyti meilę knygai ir gimtajam žodžiui.

 
 
 
 

Lilija Lokutijevskaja, dietistė

Suaugusių žmonių požiūris į sveikatą formuojasi vaikystėje, stengiuosi, kad sveikos gyvensenos įgūdžiai, sveika mityba būtų diegiami nuo pat mažumės.

 
 
 
 

Monika Grinevičienė, dietistė

Mano darbo tikslas – sveikas, pilnavertis, įvairus vaikų maitinimas. Manau, kad tai pagrindinis raktas į sveiką ir fiziškai aktyvų žmogų. Mityba turi įtakos ne tik fizinei sveikatai, bet ir protinei, todėl yra labai svarbu vaikus maitinti kokybišku, naudingu ir subalansuotu maistu. Mūsų įstaigoje vaikai turi galimybę kiekvieną dieną valgyti vaisius ar uogas, daržoves, bent kartą per savaitę gaminame žuvį, stengiamės, kad vaikai kuo dažniau gautų liesą mėsą, pieno produktus bei patiekalus pagamintus iš grūdinių kultūrų.