Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Dokumentai

Dokumentai

Darbuotojų funkcijos ir specialieji reikalavimai jų pareigybėms

Kontaktai

Kontaktinė informacija
Norėdami susisiekti, darželio-mokyklos „Saulutė“ kontaktinę informaciją galite peržiūrėti čia.

Administracijos darbuotojai

Anželika Selezniova, direktorė
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Organizuodama įstaigos veiklą, stengiuosi optimaliai išnaudoti geriausias mūsų administracijos komandos ir kitų darželio-mokyklos darbuotojų savybes. Pagrindiniu prioritetu laikau greitą ir efektyvų iškilusių problemų sprendimą siekiant pasiūlyti geriausias paslaugas mūsų vaikučiams.

 
 

Stanislava Borovik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
II vadybos kvalifikacinė kategorija

Įgyvendinant ugdymo turinį darželyje, siekiu ugdymo procesą organizuoti taip, kad jis būtų vaikams patrauklus, džiaugsmingas, skatinantis motyvaciją, kūrybiškumą. Stengiuosi, kad kiekvienas įvairių gebėjimų bei išvaizdos vaikas iš įvairios šeimos aplinkos darželyje jaustųsi saugus, orus, priimamas, vertinamas. Kartu su auklėtojomis siekiame gerinti ugdymo proceso kokybę, tinkamai paruošti vaikus mokymui mokyklai.

 
 

Irena Gontovnik, direktoriaus pavaduotoja ugdymui mokykloje

Organizuodama mokyklos ugdymo procesą stengiuosi sukurti atmosferą, paremtą tarpusavio supratimu, bendradarbiavimu, geranoriškumu, kad ne tik mokiniui, bet ir mokytojui norėtųsi eiti į mokyklą. Man labai svarbu kurti sėkmės situacijas tiek mokiniams, tiek mokytojams, kad visiems pedagoginio proceso dalyviams būtų augimo ir tobulėjimo galimybės.

 
 

Diana Danilevič, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Vaikų saugumas: fizinis, psichologinis, emocinis – visų suaugusiųjų rūpestis ir pareiga. Man svarbu, kad darželio-mokyklos ugdytinių saugia aplinka ir saugaus elgesio įgūdžiais rūpintųsi visos institucijos be išimties: šeima, darželis ar mokykla, stovyklos, būreliai, vaikų sveikatą ir gerovę saugančios tarnybos. Kad darželyje-mokykloje grupių, klasių ugdomoji aplinka būtų pritaikyta pagal vaikų amžių ir poreikius. Čia esančios priemonės skatintų vaikus veikti, pažinti, kurti.