Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ finansinė veikla

Įstaigos finansavimas

Vilniaus darželis – mokykla „Saulutė“ yra finansiškai nesavarankiška įstaiga ir naudoja išteklius pagal steigėjo patvirtintas biudžeto programos sąmatas. Darželis – mokykla finansuojamas iš valstybės ir savivaldybės lėšų, gyventojų 1,20 % pajamų mokesčio lėšų, paramos ir labdaros fondo „Vaikai“. Įstaigos finansines operacijas atlieka Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“.