Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“

Miško apsuptyje, vaizdžiame Žvėryno mikrorajone, randasi Vilniaus miesto savivaldybei pavaldi biudžetinė įstaiga darželis – mokykla „Saulutė“ teikianti ikimokyklinį ( 1,5-6 m.) ir priešmokyklinį ( 6-7 m.) ugdymą lenkų bei rusų kalbomis ir pradinį ugdymą rusų kalba.

Čia dirba kūrybingai bei draugiškai nusiteikę, ilgametę darbo patirtį turinčios pedagogės, joms talkina specialistai – logopedė, psichologė, specialioji pedagogė bei komandą profesionalių medikų, – gydytojas, sveikatos priežiūros specialistė.

Įstaigos vizija, misija ir filosofija

Vizija

Vilniaus darželis-mokykla „Saulutė“ – moderni, besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, kurioje kiekvienas atpažintų ir lavintų intelektinius, kūrybinius gebėjimus saugioje ir sveikoje aplinkoje.

 

Misija

Auklėtojams, mokytojams, tėvams, mokiniams ir visuomenei glaudžiai bendradarbiaujant teikti kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pradinį išsilavinimą, ugdyti dorą, išsilavinusią, tolerantišką, kūrybišką asmenybę, gebančią sėkmingi gyventi sparčiai besikeičiančioje visuomenėje.

 

Filosofija

„ … įstaiga turėtų suteikti tiek pagalbos jaunajai kartai, kad ji galėtų pati žengti tolyn, vykdydama tautos gyvatoj žmogaus prasmę… turėtų ugdytinius paversti galimybę priimti juos auklėjančios tautos bei tėvynės gamtos ir pagaliau… pačios žmonijos galias…“

„Visi auklėtojai, ar jie būtų mokytojai, ar menininkai, ar šiaip kiti žmonės, turėtų būti jaunuomenei gyvėjimo ir šviesėjimo paveikslu… Bet tam reikia, kad visi, kurie kaip nors čia auklėtojai kitiems, patys šviesėtų.“