Darželis

Darželyje ugdomoji veikla vykdoma pagal vaikų darželio – mokyklos „Saulutė“ Ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos.

Jaukioje ir komfortiškoje aplinkoje vaikams sudarytos sąlygos aktyviai dalyvauti pažintinėje ir kūrybinėje veikloje. Auklėtiniai daug sužino apie rusų, lenkų, lietuvių tradicijas ir papročius bei tautinį kultūrinį palikimą.

Ugdymo tęstinumas sudaro sąlygas tolimesniam sėkmingam vaikų mokymuisi ir adaptacijai pradinėje mokykloje, nes jie lieka pažįstamoje ir saugioje aplinkoje.

Veikla vaikams

Siūlomi būreliai vaikams
Jaukioje ugdomoje aplinkoje tarp įvairių žaislų, žaidimų, muzikinių instrumentų, didaktinių ir sporto priemonių, vadovaujant kvalifikuotiems pedagogams, vyksta veikla su vaikais. Ugdomosios veiklos metu, vaikai turiningai leidžia laiką, žaisdami, sužino daug naujo.

Vaikai ir pedagogai aktyviai dalyvauja įvairiuose miesto renginiuose: konkursuose, festivaliuose, parodose, iš kurių dažnai grįžta su apdovanojimais.

Darželyje veikia būreliai:
• Lietuvių kalbos būrelis, mokytoja Asta Baranauskienė

• Vokalinis ansamblis „Saulutė“, vadovė Tatjana Rajevskaja

• Šokio studija „Saulutė“, choreografė Natalja Jakover

• Dailės studija „Stebuklingas teptukas“, mokytoja Tatjana Grinevič

• Anglų kalbos būrelis, mokytoja Natalja Popravko

• Šachmatų būrelis, vadovas Laurynas Glebavičius

• Futbolo būrelis, vadovas Andrej Sorokin

• LEGO konstravimo būrelis, vadovas Denis Terpilovskyi

Pasiekimai

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2020 m. sausio mėn. darželis-mokykla „Saulutė“ gavo padėkos laišką už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri skirta sausio 13-ąją minimai Laisvės gynėjų dienai.

 
 
 

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų fotografijų paroda „Moliūgai ir emocijos“

2019 metų spalio mėnesį „Nykštukų“ grupės auklėtiniai ir auklėtojos dalyvavo kūrybinių darbų parodoje „Moliūgai ir emocijos“. Parodą organizavo Šiaulių lopšelis – darželis „Auksinis ratelis“. Vaikai ugdė kūrybinę iniciatyvą, estetinį skonį, džiaugėsi savo kūrybiniais darbeliais.

 

Respublikinė kūrybinių darbų paroda „Rudens tango“

2019 m. spalio mėn. grupių „Nykštukai“ ir „Drugeliai“ auklėtiniai dalyvavo Vilniaus l/d. „Pipiras“ organizuotoje kūrybinių darbų parodoje „Rudens tango“. Dalyvavimas suteikė vaikams kūrybinio džiaugsmo, galimybę panaudoti darbeliams džiovintus lapus.

 
 

Piešinių konkursas „Saugus miestas vaiko akimis“

2019 m. balandžio mėn. darželio vaikai dalyvavo įstaigų vykdančių ikimokyklinį, priešmokyklinį vaikų ugdymą tarptautinio piešinių konkurse: „Saugus miestas vaiko akimis“‘. Dalyviai apdovanoti padėkomis.

 
 

Paroda-projektas „Draugystės paukštis“

Darželio auklėtojos ir auklėtiniai dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinių darbų parodoje-projekte „Draugystės paukštis“. Už dalyvavimą parodoje – projekte vaikai apdovanoti padėka.

 
 
 

Pilietiškumo ugdymas

2019 kovo 7 d. įstaigos pedagogai dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų gerosios patirties sklaidos konferencijoje „Pilietiškumo ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ su stendiniu pranešimu „Mano šalis Lietuva“.

 
 

Metodinė diena „Logopedo ir pedagogo bendradarbiavimas“

2019 m. vasario 28 d., įstaigos pedagogai dalyvavo Vilniaus lopšelio-darželio „Žilvitis“ organizuotoje metodinėje dienoje „Logopedo ir pedagogo bendradarbiavimas“ su stendiniu pranešimu „Girdimojo suvokimo lavinimas“ ir metodine medžiaga.

 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2018 m. sausio mėn. mūsų ugdymo įstaiga gavo padėkos laišką už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri skirta sausio 13-ąją minimai Laisvės gynėjų dienai.

 
 
 

Pleneris „Sniego karalienės karalystėje“

Mūsų darželio vaikai dalyvavo plenere „Sniego karalienės karalystėje“, kurį organizavo lopšelio-darželio „Zylutė“ pedagogai. Dalyviai apdovanoti Padėkos raštu už aktyvų dalyvavimą renginyje.

 
 
 

Projektas „Vilnius – angelų miestas“

Darželio auklėtiniai ir auklėtojos dalyvavo projekte „Vilnius-angelų miestas“ skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti. Už gražius darbelius, kūrybingumą bei iniciatyvumą gavo padėką.

 
 
 

Paroda-konkursas „Linksmieji robotukai“

Gruodžio mėnesį darželio vaikai, jų tėvai ir auklėtojos dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų rankdarbių parodoje-konkurse „Linksmieji robotukai“, kurį organizavo Vilniaus lopšelis-darželis „Sveikuolis”. Už aktyvų dalyvavimą apdovanoti padėkos raštu ir III vietos laimėtu prizu.

 
 

Projektas „Šiltų, Kalėdų ankstuk“

Gruodžio mėnesį darželio vaikai, jų tėvai ir auklėtojos dalyvavo projekte „Šiltų, Kalėdų ankstuk“, kurį organizavo Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Žolynėlis“. Už aktyvų dalyvavimą apdovanoti Padėkos raštu.

 
 
 

Paroda „Šalna dar mūsų nepakando“

Darželis dalyvavo Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų gėlynų foto nuotraukų parodoje „Šalna dar mūsų nepakando“, skirtoje pasaulinei natūralios aplinkos dienai. Už dalyvavimą gavo diplomą.

 
 
 

Paroda po atviru dangumi „Jo karaliskoji didenybe grybas“

Spalio menesi vaiku darzelio vaikai, ju teveliai ir aukletojos dalyvavo ikimokyklinukams skirtoje parodoje po atviru dangumi „Jo karaliskoji didenybe grybas“. Uz aktyvu dalyvavima apdovanoti Padekos rastu.

 
 

„Slavų vainikas 2018“

Asociacija „Slavų vainikas“ įteikė diplomą darželio-mokyklos „Saulutė“ bendruomenei už siekį puoselėti tautinį palikimą, už svarbų indėlį organizuojant asociacijos „Slavų vainikas“ festivalį, už kūrybingą ir sėkmingą dalyvavimą muzikiniame renginyje.

 
 

Paroda „Mano velykinis atvirukas“

Balandžio mėnesį mūsų darželio auklėtiniai ir auklėtojos dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Mano velykinis atvirukas“, skirtoje priešmokyklinio amžiaus vaikams. Už dalyvavimą parodoje vaikai apdovanoti padėka.

 
 

Paroda „Velykiniai margučiai“

Balandžio mėnesį mūsų darželio auklėtiniai ir auklėtojos dalyvavo respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Velykiniai margučiai“, skirtoje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Už dalyvavimą parodoje vaikai apdovanoti padėka.

 
 

„Sportinių šokių ritmu“

2018 m. balandžio 11 d. Grupės „Drugeliai“ auklėtiniai dalyvavo šokių konkurse „Sportinių šokių ritmu“, kuris vyko Vilniaus darželyje-mokykloje „Pelenė“. Tai respublikinis renginys, skirtas sveikatą saugančių technologijų naudojimo Lietuvos ugdymo įstaigose 25-mečiui. Mūsų auklėtiniai pradžiugino žiūrovus smagiu šokiu. O patys džiaugėsi dovanėlėmis ir padėka už sėkmingą pasirodymą.

 

Respublikinis piešinių konkursas „Mano Lietuva“

Vasario mėnesį mūsų įstaigos pedagogai surengė respublikinį vaikų piešinių konkursą „Mano Lietuva“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Konkurse dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigų auklėtiniai iš visos Lietuvos, taip pat ir mūsų darželio vaikai.

 
 

Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2018 m. sausio mėn. mūsų ugdymo įstaiga gavo padėkos laišką už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, kuri skirta sausio 13-ąją minimai Laisvės gynėjų dienai.

 
 
 

Teatro diena „Vaivorykštės spalvos“

Darželio grupės „Saulės zuikučiai“ auklėtiniai pasveikino lopšelio-darželio „Žilvitis“ bendruomenę 40-mečio proga ir pašoko nuotaikingą šokį. Už puikų pasirodymą apdovanoti padėka.

 
 
 

Tolerancijos diena

2017 m. lapkričio mėn. mūsų ugdymo įstaiga gavo padėkos laišką už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos lapkričio 16 d. minimai Tarptautinei tolerancijos dienai.

 
 
 

Paroda „Mano šeimos herbas“

2017 m. gegužę Vilniaus vaikų darželis „Birutė“ ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų ugdytiniams surengė kūrybinių darbų parodą „Mano šeimos herbas“. Šioje parodoje aktyviai dalyvavo mūsų darželio auklėtiniai. Už tai apdovanoti padėka.

 
 

„Slavų vainikas 2017“

Asociacija „Slavų vainikas“ pareiškė padėką darželio-mokyklos „Saulutė“ bendruomenei už kūrybiškumą ir aktyvų dalyvavimą renginyje. Taip pat dėkojo visiems darbelius pristačiusiems ir parodoje dalyvavusiems vaikams.

 
 

Skaitovų konkursas

2017 m. balandžio mėn. Vilniaus darželis-mokykla „Pušynėlis“ pakvietė mūsų vaikus dalyvauti skaitovų konkurse „Pavasaris“. Konkurso vertinimo komisija, svečiai ir žiūrovai maloniai nustebo išgirdę mūsų ugdytinių lietuvių kalba deklamuojamus eilėraščius. Visi konkurso dalyviai apdovanoti padėkomis.

 

Projektas „Fantazijų šalyje“

2017 m. balandžio mėn. Vilniaus darželis-mokykla „Jurginėlis“ surengė projektą „Fantazijų šalyje“, kuriame dalyvavo mūsų darželio grupių „Drugeliai“ ir „Saulės zuikučiai“ ugdytiniai. Vaikai pristatė teatrinį muzikinį pasirodymą, už kurį apdovanoti padėkomis bei saldumynais.

 
 

Futbolo varžybos

Mūsų įstaigos auklėtiniai dalyvavo futbolo turnyre „Žilvičio futboliukas“. Dalyviai apdavanoti padėkomis už aktyvų dalyvavimą.

 
 
 
 
 

Dalyvavimas viktorinoje

Mūsų ikimokyklinukai sėkmingai pasirodė viktorinoje „Aš gyvenu Lietuvoje“. Visi viktorinos dalyviai patyrė daug gerų emocijų ir parsivežė padėkas.

 
 
 
 

Teatro festivalis „Fantazijų šalyje“

Vaikų darželio ugdytiniai dalyvavo teatro festivalyje „Fantazijų šalyje“. Vaikai apdovanoti padėkomis už kūrybiškumą ir meninę raišką bei saldžiomis dovanėlėmis.

 
 
 
 

Gerosios patirties sklaida

Vilniaus darželio-mokyklos „Saulutė“ pedagogė metodiniame ratelyje dalijosi IKT taikymo priešmokykliniame ugdyme patirtimi.

 
 
 
 
 

Himno pristatymas

Vaikų darželio auklėtiniai turėjo galimybę dalyvauti renginyje ir pristatyti darželio-mokyklos „Saulutė“ himną. Už gražų pasirodymą įteikta padėka.

 
 
 
 

Dalyvavome ir laimėjome!

2015 m. dalyvavome konkurse „Vilniaus miesto švietimo įstaigų aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“. Mes laimėjome pirmąją vietą! Buvome apdovanoti diplomu ir piniginiu prizu, kurį panaudojome ekologinio švietimo srities plėtrai.

 
 

Slavų vainikas

Kiekvienais metais su dainomis ir šokiais įstaigos ugdytiniai ir pedagogai kūrybingai dalyvauja festivalyje „Slavų vainikas“, vienijančiame tautinių mažumų ikimokyklinio ugdymo įstaigas. Už dalyvavimą diplomas ir dovanos.

 
 
 

Futboliukas

Šiemet į „Futboliuko“ varžybas entuziastingai įsitraukė mažųjų vaikučių komanda iš mūsų įstaigos. Žaidimas visiems sukėlė daug pozityvių emocijų. Sugrįžome su padėka ir dovanomis.

 
 
 
 

Atvira veikla

Darželio pedagogai noriai dalijasi patirtimi vaikų ugdyme su Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų pedagogais metodinio būrelio „Versmė“. Didelį dėmesį pritraukė psichologo užsiėmimas su vaikais priešmokyklinėje grupėje „Sensomotorinis vaikų lavinimas“. Už veiklos organizavimą gavome padėką.

 
 

Šokis sporto ritmu

Šauniai pasirodė ir gavo padėką, bei atminimo dovanėles mūsų įstaigos ikimokyklinukai už dalyvavimą renginyje „Šokis sporto ritmu“, propaguojančiame sportą ir fizinį aktyvumą.

 
 
 
 

Eilėraščių konkursas „Lietuva didvyrių žemė“

Priešmokyklinio ugdymo grupės „Meškiukai“ ugdytiniai už dalyvavimą eilėraščių konkurse „Lietuva didvyrių žemė“, skirtame Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti, buvo apdovanoti padėka ir dovanomis.

 
 
 

Projektas „Skarelė Mamai“

Dalyvaujant respublikiniame vaikų meno projekte „Skarelė Mamai“, darželio ugdytiniai ir jų auklėtojos už sukurta savitą dailės darbelį gavo padėką.

 
 
 
 

Video konkursas vaikų darželiams

Už sukurtą vaizdo medžiagą konkursui „Ką daryti, kad gyvenimas būtų gražesnis?“, kaip nugalėtojams, nuo konkurso organizatorių Vivacolor mums atiteko diplomas ir dažai darželio patalpų dažymui.

 
 
 
 

Festivalis „Dainuojantis darželis“

Darželio-mokyklos „Saulutė“ lenkų grupės pedagogai, auklėtiniai ir meninio ugdymo pedagogė aktyviai dalyvauja festivalyje „Dainuojantis darželis“, kurį organizuoja S. Moniuškos vardo Lenkų kultūros centras Lietuvoje kiekvienais metais. Festivalyje vaikai ne tik dainuoja ir šoka, bet tūri galimybę bendrauti su bendraamžiais gimtąja lenkų kalbą. Visi dalyviai apdovanojami diplomais ir dovanomis.

 

Skaitovų konkursas

2006 metų balandžio 20 d. vyresniosios ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai ir pedagogai dalyvavo skaitovų konkurse lopšelyje-darželyje „Pušynėlis“. Žiūrovai ir svečiai buvo nustebinti, nes ir mūsų vaikai deklamavo eilėraščius išraiškinga, taisyklinga lietuvių ( valstybine ) kalba.
Be apdovanojimų niekas neliko.

 
 

Projektas „Svajuko dramblionės“

2009 metų gegužės 12 d. mūsų ikimokyklinukai buvo pakviesti į lopšelį- darželį „Boružėlė“ dalyvauti kalbinių ir muzikinių gebėjimų projekte „Svajuko dramblionės“, skirtame vaikučiams turintiems kalbos sutrikimų. Likome dėkingi renginio organizatoriams. Buvo labai smagu. Ir save parodėme ir kitus pamatėme. Grįžome su pilnomis rankomis dovanų ir malonių įspūdžių.

 
 

Jubiliejus „Birutės“ darželyje

2010 metų gegužį „Birutės“ darželis šventė 50-mečio jubiliejų su šventine programa
„Tu palinkėk man gero vėjo“. Atkeliavome pas kaimynus su priešmokyklinukais. Dalyvavome koncerte, linksminomės darželio kieme, smaguriavome prie specialiai vaikams paruošto stalo su skanėstais. Atminimui gavome padėka, medalį, ženkliukus ir labai gerą nuotaiką.

 

Projektas „Paslaptingas miško pasaulis“

Darželio-mokyklos „Saulutė“ pedagogai aktyviai dalyvauja „Versmės“ metodinio būrelio veikloje.
2009 metais balandžio 16d. susilaukėme svečių iš lopšelių-darželių: „Boružėlė“, „Linelis“, „Eglutė“, „Pušynėlis“, „Žilvitis“, „Jurginėlis“, „Zylutė“, „Puriena“ ir „Birutės“ darželio. Svečiams pristatėme priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų ir pedagogų parengtą projektą „Paslaptingas miško pasaulis“. Už veiklos organizavimą ir gerosios patirties skleidimą pedagogų tarpe gavome padėkos raštą ir išgirdome daug gerų atsiliepimų