Rekomenduojame

Siūlome susipažinti su naujausia informacija

Rekomenduojame

Interneto svetainės pavadinimas Interneto svetainės adresas Kam rekomendojama
Paramos vaikams centras http://www.pvc.lt Tėvams ir pedagogams
Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt Pedagogams
Vilnius miesto savivaldybė http://www.vilnius.lt Pedagogams ir tėvams
Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt Pedagogams
Infoleidinis “Švietimo naujienos” http://www.sac.smm.lt/index.php?id=35 Pedagogams
Lietuvos mokyklų tinklas http://www.tinklas.lt/nuotoliniai-kursai Pedagogams
Kultūros ir švietimo centras Vilniaus mokytojų namai http://www.kultura.lt Pedagogams
Mokymosi ir informacijos centras http://www.mtc.lt/lt Pedagogams
Mokykla tėvams ir auklėtojams http://www.vaikuslenis.lt Tėvams
LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://www3.lrs.lt/pls/inter/vaikai Tėvams
Нейропсихологическая диагностика и коррекция детей http://www.vnpk.lt/ru Tėvams
Psichologinė, pedagoginė ir terapinė pagalba http://www.vaikuslenis.lt Tėvams
Vilniaus visuomenės sveikatos biuras http://www.vvsb.lt Tėvams
Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba http://www.vilniausppt.lt Tėvams