Szkoła

Każda szkoła może być dumna ze swoich uczniów. My – nie wyjątek, bez względu na to, jak u dziecka wykazują się zdolności, talent czy pracowitość, wytrwałość i chęć do wygrania …

Zespół naszych nauczycieli ma wspólny pogląd na rozwój uczniów: ważne jest, aby dać szansę dla każdego dziecka do wyrażania siebie. Proces edukacyjny w naszej instytucji – to nie tylko lekcje szkolne: organizowane konkursy szkolne, świąteczne koncerty, imprezy sportowe, wystawy twórczości dzieci, wyjazdy edukacyjne, zajęcia poza szkołą na wycieczkach. Dzieci uczestniczą w miejskich,konkursach krajowych, wykazując zdolności matematyczne i językowe. Zdobywają umiejętności taneczne, nabywają umiejętności korzystania z pędzla, uczestniczą w konkursach, koncertach.

Szkoła

Każda szkoła może być dumna ze swoich uczniów. My – nie wyjątek, bez względu na to, jak u dziecka wykazują się zdolności, talent czy pracowitość, wytrwałość i chęć do wygrania …

Zespół naszych nauczycieli ma wspólny pogląd na rozwój uczniów: ważne jest, aby dać szansę dla każdego dziecka do wyrażania siebie. Proces edukacyjny w naszej instytucji – to nie tylko lekcje szkolne: organizowane konkursy szkolne, świąteczne koncerty, imprezy sportowe, wystawy twórczości dzieci, wyjazdy edukacyjne, zajęcia poza szkołą na wycieczkach. Dzieci uczestniczą w miejskich,konkursach krajowych, wykazując zdolności matematyczne i językowe. Zdobywają umiejętności taneczne, nabywają umiejętności korzystania z pędzla, uczestniczą w konkursach, koncertach.