Przedszkole

Nauczanie w przedszkolu odbywa się w językach: rosyjskim, polskim i litewskim według programu wychowania przedszkolnego i ogólnego wychowania Wileńskiego przedszkola – szkoły „Saulutė“.

Środowisko nauczania jest korzystne aby przejąć rosyjską, polską i litewską kulturę narodów, zwyczajów i tradycji. Stworzone warunki dla przyszłej nauki w szkole. Dzieci harmonijnie odchodzą od zrównoważonego nauczania w przedszkolu do nauczania w szkole i pozostają w bezpiecznym środowisku.

Przedszkole

Nauczanie w przedszkolu odbywa się w językach: rosyjskim, polskim i litewskim według programu wychowania przedszkolnego i ogólnego wychowania Wileńskiego przedszkola – szkoły „Saulutė“.

Środowisko nauczania jest korzystne aby przejąć rosyjską, polską i litewską kulturę narodów, zwyczajów i tradycji. Stworzone warunki dla przyszłej nauki w szkole. Dzieci harmonijnie odchodzą od zrównoważonego nauczania w przedszkolu do nauczania w szkole i pozostają w bezpiecznym środowisku.